Filantroop

Filantroop | Is dit beeld een weldoener? Of komt hij liever wat halen dan geven?

Een filantroop is een weldoener. Doorgaans worden er mensen mee bedoeld die vermogend zijn en die structureel aan goede doelen geven. Het begrip filantroop is een 18e-eeuwse term samengesteld uit de Griekse woorden philos (vriend) en anthropos (man), iemand die menslievend is dus.

Het tegenovergestelde van een filantroop is een misantroop, iemand die mensen haat. Filantropie duidt op een grondhouding, die fundamenteel gelooft in het goede in de mens. Daarom zoeken en herkennen filantropen het goede in mensen. Hun liefde voor de mens kan blijken uit het feit dat ze goed doen voor andere mensen (naastenliefde) of hun leven wijden in dienst van de medemens.